Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Chisandra

Bringwell

Dragerad tablett (Gul rund tablett, diameter 12 mm)

Tillhandahålls ej

Adaptogen vid nedsatt prestationsförmåga

Aktiv substans: Eleutherococcus senticosus (rysk rot) / Schisandra chinensis (fjärilsranka)
ATC-kod: N06
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptfritt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresume: 2009-12-02.

Indikationer

Traditionellt växtbaserat läkemedel använt som adaptogen vid nedsatt prestationsförmåga såsom trötthet och svaghetskänsla.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Kontraindikationer

Högt blodtryck. Överkänslighet mot aktiva innehållsämnen eller mot något hjälpämne.

Dosering

Vuxna och barn över 12 år: 1 tablett 1‑2 gånger dagligen vid behov. Rekommenderas ej till barn under 12 år.

Om symtomen kvarstår längre än 2 veckor under användning av Chisandra bör läkare eller annan sjukvårdspersonal konsulteras. Läkemedlet bör inte användas längre än 2 månader per behandlingstillfälle.

Varningar och försiktighet

Chisandra innehåller metylparahydroxibensoat (E 218) som kan ge allergisk reaktion (uppträder efter behandlingen).

Patienter med något av följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte använda detta läkemedel: fruktosintolerans, galaktosintolerans, galaktosemi eller glukos- galaktosmalabsorption. Om symtomen förvärras under användning av Chisandra bör läkare eller annan sjukvårdspersonal konsulteras.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Graviditet

Kategori NA

I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning under graviditet.

Amning

Grupp NA

I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning under amning.

Trafik

Inga studier har utförts.

Biverkningar

Sömnsvårigheter, irritabilitet, takykardi och huvudvärk kan förekomma. Frekvensen är okänd.

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

Farmakodynamik

En adaptogen anses öka välbefinnande och prestationsförmåga genom att stärka kroppen mentalt och/eller fysiskt när den utsätts för stress.

Prekliniska uppgifter

Inga mutagena effekter av Chisandra har iakttagits i Ames test (med eller utan metabolisk aktivering).

Innehåll

1 tablett innehåller: 108 mg extrakt (som torkat tjockt extrakt) av Schisandra chinensis (Turcz.) Baill, fructus (fjärilsranka) (2,0‑5,0:1)

Extraktionsmedel: Etanol 95%

47,6 mg extrakt (som torkat tjockt extrakt) av Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim, radix (rysk rot) (17‑30:1)

Extraktionsmedel: 1) Etanol 70%, 2) Vatten

Hjälpämnen: metylparahydroxibensoat (E 218) 0,2 mg, laktosmonohydrat 62,5 mg, maltodextrin, laktosmonohydrat, potatisstärkelse, cellulosa, mikrokristallin, povidon, kolloidal och vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat, shellack, makrogol, talk, kaliumsorbat, olivolja (jungfruolja).

Hantering, hållbarhet och förvaring

Hållbarhet: 18 månader. Förvaras vid högst 25 ºC.

Förpackningsinformation

Chisandra
Dragerad tablett Gul rund tablett, diameter 12 mm
40 tablett(er) blister, receptfri (fri prissättning), EF
80 tablett(er) blister, receptfri (fri prissättning), EF