Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Chisan

Midsona

Oral suspension (Brun, ej genomskinlig suspension. Söt, kittlande smak.)

Adaptogen vid nedsatt prestationsförmåga

Aktiv substans: Eleutherococcus senticocus (rysk rot) rot; tjockt extrakt (17-30:1); 1. etanol 70 % 2. vatten / Rhodiola rosea (rosenrot) rot och jordstam; tjockt extrakt (2,5-5:1); 1) etanol 70 % 2) vatten / Schisandra chinensis (fjärilsranka) frukt; tjockt extrakt (2-5:1); etanol 95 %
ATC-kod: N06
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptfritt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2018-02-28.

Indikationer

Traditionellt växtbaserat läkemedel använt som adaptogen vid nedsatt prestationsförmåga såsom trötthet och svaghetskänsla.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva innehållsämnena eller mot något hjälpämne som anges i avsnittet Innehåll.

Högt blodtryck.

Dosering

Vuxna och barn över 12 år:

15 ml 1-2 gånger dagligen vid behov.

Om symtomen kvarstår längre än 2 veckor under användning av Chisan bör läkare eller annan sjukvårdspersonal konsulteras.

Läkemedlet bör inte användas längre än 2 månader per behandlingstillfälle.

Flaskan bör omskakas väl före varje användning.

Rekommenderas ej till barn under 12 år.

Varningar och försiktighet

Om symtomen förvärras under användning av Chisan bör läkare eller annan sjukvårdspersonal konsulteras.

Chisan innehåller konserveringsmedlen propylparahydroxibensoat (E216) och metylparahydroxibensoat (E218) som kan ge allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).

Alkoholinnehållet ska beaktas vid behandling av barn, gravida eller ammande kvinnor eller personer med leversjukdom, epilepsi eller alkoholism.

Chisan innehåller även mörk sirap. Personer med något av följande ärftliga tillstånd bör därför inte använda detta läkemedel: fruktosintolerans, glukos-galaktosmalabsorption eller sukras-isomaltas-brist. Produkten kan även vara skadlig för tänderna.

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Graviditet

Kategori B:2

I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning under graviditet.

Amning

Grupp IVa

I brist på tillräckliga data rekommenderas inte användning under amning.

Trafik

Läkemedlet har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Sömnsvårigheter, irritabilitet, takykardi och huvudvärk kan förekomma. Frekvensen är okänd.

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

Farmakodynamik

En adaptogen anses öka välbefinnande och prestationsförmåga genom att stärka kroppen mentalt och/eller fysiskt när den utsätts för stress.

Prekliniska uppgifter

Inga mutagena effekter av Chisan har iakttagits i Ames´ test (med eller utan metabolisk aktivering).

Innehåll

1 ml innehåller:

10 mg extrakt (som tjockt extrakt) av Schisandra chinensis (Turcz.) Baill., fructus (fjärilsranka) (2.0-5.0:1).

Extraktionsmedel: Etanol 95 %

2,6 mg extrakt (som tjockt extrakt) av Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim) Maxim, radix (rysk rot) (17-30:1).

Extraktionsmedel 1: Etanol 70 %

Extraktionsmedel 2: Vatten

3 mg extrakt (som tjockt extrakt) av Rhodiola rosea L., radix et rhizoma (rosenrot) (2,5-5.0:1).

Extraktionsmedel 1: Etanol 70 %

Extraktionsmedel 2: Vatten

Hjälpämnen:

Metylparahydroxibensoat (E218) 1,1 mg

Propylparahydroxibensoat (E216) 0,2 mg

Etanol, vattenfri 100,1 mg

Mörk sirap 270,0 mg

Vatten, renat

Glycerol

Karamellarom

Polysorbat 80

Citronsyra, vattenfri

Rosmarinextrakt

Ingefäraextrakt

Kaliumsorbat

Miljöpåverkan

Rhodiola rosea (rosenrot) rot och jordstam; tjockt extrakt (2,5-5:1); 1) etanol 70 % 2) vatten

Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan

Rhodiola rosea (rosenrot) rot och jordstam; tjockt extrakt (2,5-5:1); 1) etanol 70 % 2) vatten

Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan

Rhodiola rosea (rosenrot) rot och jordstam; tjockt extrakt (2,5-5:1); 1) etanol 70 % 2) vatten

Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan

Hantering, hållbarhet och förvaring

Hållbarhet: 2 år.

Öppnad förpackning är hållbar i 6 månader.

Förvaras vid högst 25º C.

Öppnad förpackning förvaras i kylskåp (2-8º C).

Inga särskilda anvisningar angående hantering.

Förpackningsinformation

Chisan
Oral suspension Brun, ej genomskinlig suspension. Söt, kittlande smak.
200 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF
300 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF
500 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF