Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Arctic Root

Midsona

Dragerad tablett (Tabletten har ljusbrun färg, är rund och lätt kupad. Diameter: ca 10 mm. Höjd: ca 4,7 mm.)

Adaptogen vid nedsatt prestationsförmåga

Aktiv substans: Rhodiola rosea (rosenrot) rot och jordstam; torrt extrakt (2,5-5,0:1); etanol 70 %; (SHR-5)
ATC-kod: N06
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptfritt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresume: 2018-02-28.

Indikationer

Traditionellt växtbaserat läkemedel använt som adaptogen vid stressrelaterad nedsatt prestationsförmåga med symptom såsom trötthet, svaghetskänsla, irritabilitet och lindrig oro.

Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne som anges i avsnittet Innehåll.

Dosering

Vuxna och barn över 12 år: 1 tablett 1‑2 gånger dagligen vid behov.

Rekommenderas ej till barn under 12 år.

Om symtomen förvärras eller kvarstår längre än 2 veckor under användning av Arctic Rootbör läkare eller annan sjukvårdspersonal konsulteras.

Läkemedlet bör inte användas längre än 2 månader per behandlingstillfälle.

Varningar och försiktighet

Arctic Root innehåller metylparahydroxibensoat (E 218) som kan ge allergisk reaktion (uppträder efter behandlingen).

Interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts.

Graviditet

Kategori B:2

I brist på tillräckliga data rekommenderas ej användning under graviditet.

Amning

Grupp IVa

I brist på tillräckliga data rekommenderas ej användning under amning.

Trafik

Arctic Root har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

Biverkningar

Inga kända biverkningar.

Överdosering

Inga fall av överdosering har rapporterats.

Farmakodynamik

En adaptogen anses öka välbefinnande och prestationsförmåga genom att stärka kroppen mentalt och/eller fysiskt när den utsätts för stress.

Prekliniska uppgifter

Inga mutagena effekter av Arctic Root har iakttagits i Ames test (med eller utan metabolisk aktivering).

Innehåll

1 tablett innehåller 144 mg Rosenrotextrakt SHR-5 (som torrt extrakt) av Rhodiola rosea L., radix et rhizoma (rosenrot), (2,5-5:1).

Extraktionsmedel:

1) Etanol 70 %

2) Vatten

Hjälpämnen: Metylparahydroxibensoat (E 218) 0,15-0,30 mg, mikrokristallin cellulosa, maltodextrin, potatisstärkelse, kalciumvätefosfatdihydrat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat, shellack, kaliumsorbat, makrogol, olivolja (jungfruolja).

Miljöpåverkan

Rhodiola rosea (rosenrot) rot och jordstam; torrt extrakt (2,5-5,0:1); etanol 70 %; (SHR-5)

Miljörisk: Användning av växtbaserade läkemedel bedöms inte medföra någon miljöpåverkan

Hantering, hållbarhet och förvaring

Hållbarhet: 3 år.

Förvaras vid högst 25ºC.

Inga särskilda anvisningar angående hantering.

Förpackningsinformation

Arctic Root
Dragerad tablett Tabletten har ljusbrun färg, är rund och lätt kupad. Diameter: ca 10 mm. Höjd: ca 4,7 mm.
40 tablett(er) blister, receptfri (fri prissättning), EF
80 tablett(er) blister, receptfri (fri prissättning), EF