Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Fluorette® Mint

Meda

Medicinskt tuggummi 0,25 mg (mintsmak)

Medel mot karies

Aktiv substans: Natriumfluorid
ATC-kod: A01AA01
Förmån: Vissa förpackningar har förmån
Recept: Receptfritt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2019-03-26.

Indikationer

Förhöjd kariesrisk, hög kariesaktivitet.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt Innehåll.

Dosering

Barn 7-12 år: Högst 3 tuggummin per dag.

Vuxna samt barn över 12 år: Högst 6 tuggummin per dag.

Varje tuggummi bör tuggas i minst 20 minuter.

Doseringen bör fördelas jämt över hela dagen. Intag av Fluorette Mint rekommenderas särskilt efter måltid.

Varningar och försiktighet

Fluorette Mint bör användas tidigast från 7-års ålder, då överdosering av fluor under längre tid vid tandbildningen kan orsaka dental fluoros.

Fluorette Mint innehåller maltitol och sorbitol. Patienter med följande sällsynta ärftliga tillstånd bör inte ta detta läkemedel: fruktosintolerans.

Fluorette Mint innehåller fenylalaninkällan aspartam. Kan vara skadligt för personer med fenylketonuri.

Graviditet

Kategori A

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning

Grupp I

Natriumflourid passerar ej över i modersmjölk.

Biverkningar

Hos barn i åldern 7-12 år kan samtidig tillförsel av fluor i tandkräm och till exempel i fluortuggummi ge upphov till lätt emaljfluoros med obetydligt vita fläckar på kindtänderna.

Vanliga
(>1/100)

Övriga: Emaljfluoros.

I mycket sällsynta fall har angioödem i munhåla/svalg rapporterats efter användning av natriumfluorid i kariesförebyggande syfte.

Överdosering

Natriumfluorid:

Toxicitet: Letaldos för vuxen ca 5 g (motsvarar 2,2 g fluor), för barn 33 mg/kg (motsvarar 15 mg fluor/kg). 2 g till vuxna gav allvarlig intoxikation. Upp till 110 mg natriumfluorid (motsvarar 50 mg fluor) till barn > 1 år innebär ej intoxikationsrisk (vilket motsvarar 200 tabletter à 0,25 mg fluor, 100 tabletter à 0,5 mg fluor eller 65 tabletter à 0,75 mg fluor).

Symtom: Salivation, illamående, kräkningar, blodig diarré, buksmärtor, törst. Hypokalcemi. Trötthet, tremor, parestesier i extremiteter och ansikte, CNS-depression, tetani, eventuellt kramper. Ytlig andning. Progressiv andningsförlamning. Chock.

Behandling: Om befogat ventrikeltömning i tidigt skede. Tillför rikligt med mjölk och kalciumglukonat, -laktat po. 5-10 ml kalciumglubionat (9 mg Ca/ml) långsamt i.v. i upprepade doser tills normokalcemi inträtt. Rehydrering, sörj för god diures. I svåra fall alkalisering av urinen.

Farmakodynamik

Som basprofylax mot karies används fluortandkräm, vilken kan kompletteras med annan fluorbehandling som skall individualiseras. På erupterade tänder har fluor en lokal effekt. När fluorhalten i den vätskefas som omger emaljen är förhöjd, på grund av lokalt tillförd fluor, gynnas remineralisation av emaljen och demineralisation motverkas.

Fluorette Mint tuggummi är särskilt lämpligt vid muntorrhet eftersom tuggningen stimulerar salivproduktionen.

Fluorette Mint tuggummi kan användas för egenvård vid förhöjd kariesrisk, t ex muntorrhet, delprotes, fast ortodontisk apparatur eller efter bedömning av tandläkare.

Farmakokinetik

Genom tuggning av Fluorette Mint frisättes ca 80% av fluoridinnehållet inom ca 10 minuter och 90% efter ca 20 minuter. Natriumfluorid absorberas från mag-tarmkanalen och utsöndras huvudsakligen via njurarna.

Innehåll

1 tuggummi innehåller 0,55 mg natriumfluorid motsvarande 0,25 mg fluor, 1,6 mg aspartam (E 951), 319,5 mg flytande maltitol (E 965), 383 mg sorbitol (E 420), gummibas, xylitol (E 967), maltitolpulver (E 967), pepparmintarom, gelatin, titandioxid (E 171), levomentol, acesulfamkalium, karnaubavax (E 903) och talk (E 553b).

Miljöpåverkan

Natriumfluorid

Miljörisk: Användning av elektrolyter bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Förvaras vid högst 25°C.

Förpackningsinformation

Fluorette® Mint
Medicinskt tuggummi 0,25 mg (mintsmak)
108 styck blister, receptfri, 64:20, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska, tandhygienist, tandläkare
36 styck blister, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
324 styck blister, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej

Liknande preparat inom:

Natriumfluorid