Propyless®

Trimb Healthcare

Kutan emulsion 200 mg/g (vit till ljust grå emulsion)

Mjukgörande medel

Aktiv substans: Propylenglykol
ATC-kod: D02AX
Förmån: Alla förpackningar har förmån
Recept: Receptfritt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2017-03-09.

Indikationer

För behandling av torr hud av olika genes.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

Dosering

Lotionen appliceras vid behov eller två till flera gånger dagligen samt efter kontakt med vatten.

Varningar och försiktighet

Propyless ska inte användas på brännskadad hud.

Undvik applikation i hörselgångarna eftersom propylenglykol kan vara ototoxiskt. Propyless innehåller cetylalkohol, som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem).

Interaktioner

Uppgift saknas.

Graviditet

Kategori A

Graviditet: Inga kända risker under graviditet.

Amning

Grupp NA

För att barnet inte i onödan ska exponeras för propylenglykol peroralt bör Propyless inte smörjas på bröstvårtorna under amning.

Trafik

Det finns inget som tyder på att Propyless påverkar förmågan att köra bil eller använda maskiner.

Biverkningar

Mycket sällsynta

(<1/10 000)

Hud: Hudirritation i form av värmekänsla och sveda.

Allergiska reaktioner.

Farmakodynamik

Propylenglykol har keratolytiska och vattenbindande egenskaper. Viss antimikrobiell effekt mot vissa bakterier och jästsvampar, framför allt Malassezia Pityrosporum ovale har rapporterats.

Krämbasen har mjukgörande och skyddande effekter.

Farmakokinetik

-

Prekliniska uppgifter

-

Innehåll

1 g kutan emulsion innehåller propylenglykol 200 mg

Hjälpämnen: cetylalkohol 4 mg, karbomer, xantangummi, glycerol, bensylalkohol, vitt vaselin, cetylalkohol, stearinsyra, palmitinsyra, glucate SS, glucamate SSE-20, glycerolmonostearat, natriumhydroxid, aluminiummagnesiumsilikat, dimetikon, silikon, renat vatten.

Blandbarhet

Ej relevant.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Burk: Förvaras vid högst 30 oC.

Tub: Förvaras vid högst 25 oC.

Förpackningsinformation

Propyless®
Kutan emulsion 200 mg/g vit till ljust grå emulsion
100 gram tub, receptfri, 61:30, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
480 gram burk, receptfri, 194:01, F, Övriga förskrivare: sjuksköterska
300 gram burk, receptfri, tillhandahålls för närvarande ej