Minorplex®

Abigo

Tablett (Kupad, gul, rödprickig filmdragerad tablett 11 mm. Hallonsmak)

Tillhandahålls ej

Multivitaminpreparat för barn från 4 år

Aktiv substans: Askorbinsyra / Kolekalciferol / Nikotinamid / Pyridoxin / Riboflavin / Tiamin / Vitamin A
ATC-kod: A11BA
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptfritt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresumé: 2009-04-27.

Indikationer

Förebyggande av vitaminbrist vid ensidig kost eller otillräckligt födointag.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot något av de aktiva innehållsämnena eller mot något hjälpämne.

Dosering

Dosering barn 4-10 år: 1 tablett dagligen. Tabletterna kan tuggas, smälta i munnen eller sväljas hela.

Varningar och försiktighet

Minorplex bör ej ges samtidigt med andra preparat innehållande A och D-vitamin.

Kronisk användning av stora doser pyridoxin har rapporterats kunna förorsaka sensorisk neuropati. I sällsynta fall har även dygnsdoser om 50 till 150 mg pyridoxin förorsakat neuropati. De fettlösliga vitaminerna A och D har det gemensamt att de absorberas tillsammans med fett och har tendens att ansamlas i organismen, särskilt i levern. Detta kan leda till förgiftning vid överdosering och långtidsbehandling. Behandling med Minorplex bör därför inte överskrida rekommenderad dosering vid längre tids användning.

Interaktioner

Inga kända.

Graviditet

Kategori NA

Amning

Grupp NA

Biverkningar

Inga kända

Överdosering

A-vitamin

TOXICITET: Toxisk dos vid engångsförtäring anges för barn till 300 000 IE och för vuxna till 1-1,5 miljon IE. 4 miljoner IE i engångsdos till vuxen gav allvarlig intoxikation. Lång eliminationstid gör att uppehåll i A-vitamintillförsel bör göras vid överdosering, även om dosen ej ligger på toxisk nivå.

SYMTOM: Ökat intrakraniellt tryck med huvudvärk, irritabilitet, yrsel, tinnitus, dubbelseende, papillödem, medvetandepåverkan. Hos spädbarn fontanellbuktning. Illamående och kräkningar. Leverpåverkan, hudförändringar och elektrolytrubbningar.

BEHANDLING: Om < 300 000 IE; gör uppehåll i A-vitamintillförseln (under max 6 veckor för småbarn). Om > 300 000 IE till barn och > 1 miljon IE till vuxna; ventrikeltömning, kol. Symtomatisk terapi, ev. behandling riktad mot förhöjt intrakraniellt tryck.

D3-vitamin

TOXICITET: Låg akut toxicitet. Upprepad överdosering innebär dock risk. Stora individuella variationer. Dagliga doser om 3-4000 IE till spädbarn, 4-5000 IE till barn och 75-100 000 IE till vuxna kan ge toxiska symtom.

SYMTOM: Karaktäristiska hyperkalcemisymtom som trötthet, eufori, omtöckning, illamående, viktförlust, törst, polyuri, nefrokalcinos och njursvikt. EKG-förändringar och arytmier. Pankreatit.

BEHANDLING: Vid massiv dos eventuellt ventrikeltömning, kol. Solljus och vidare D-vitamintillförsel undvikes. Kalciumkarens. Rehydrering. Diuretika (t ex furosemid) för att säkra god diures. Vid hyperkalcemi ev bifosfonater eller kalcitonin. Prednisolon 20 mg x 3. Symtomatisk behandling.

Farmakodynamik

Minorplex är ett multivitaminpreparat innehållande 7 vitaminer: A, B1, B2, B6, C, D3 och nikotinamid. Vitaminmängden i en tablett motsvarar det rekommenderade dagsbehovet av ingående vitaminer för barn mellan 4 - 10 år.

Farmakokinetik

-

Innehåll

1 tablett innehåller: retinolacetat 0,5 mg (Vitamin A 1666 IE), tiaminmononitrat (B1) 0,9 mg, riboflavin (B2) 1,0 mg, pyridoxinhydroklorid (B6) 1,2 mg, nikotinamid 11 mg, askorbinsyra 14,8 mg och natriumaskorbat 34 mg motsvarande 45 mg vitamin C, kolekalciferol 5µg (D3 200 IE), mannitol xylitol hydroxipropylcellulosa, talk, vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol 6000, sackarinnatrium, majsstärkelse, sackaros, gelatin, natriumaluminiumsilikat, butylhydroxytoluen, smakämnen (hallon och tutti-frutti), mono- och diglycerider samt medellångkedjade triglycerider.

Blandbarhet

Ej relevant.

Hantering, hållbarhet och förvaring

2 år.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Inga särskilda anvisningar.

Förpackningsinformation

Minorplex®
Tablett Kupad, gul, rödprickig filmdragerad tablett 11 mm. Hallonsmak
100 styck burk, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej
200 styck burk, receptfri (fri prissättning), tillhandahålls för närvarande ej