Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Minifom®

ACO Hud Nordic AB

Orala droppar, emulsion 100 mg/ml (Orala droppar, emulsion)

Medel mot meteorism (trumsjuka)

Aktiv substans: Simetikon
ATC-kod: A03AX13
Förmån: Ingen förpackning har förmån
Recept: Receptfritt
Försäkring: Läkemedlet omfattas av Läkemedelsförsäkringen

Genvägar till rubriker:

Information

Texten är baserad på produktresume: 2012-11-26

Indikationer

Spädbarnskolik, premedicinering vid gastroskopi. Som adjuvans vid dubbelkontrastundersökning av magsäck och tjocktarm.

Kontraindikationer

Överkänslighet mot dimetikon, kiseldioxid eller mot något hjälpämne.

Dosering

Spädbarnskolik: 10 droppar ges med sked före varje måltid.

Gastroskopi: 15-20 droppar per 100 ml vatten till spolvätska.

Röntgendiagnostik:

Magsäck utan sond: 0,7 ml (20-25 droppar) tillsätts kontrastmedlet.

Tjocktarm: 2 ml tillsätts kontrastmedlet.

Flaskan ska omskakas väl före varje användning.

Varningar och försiktighet

-

Interaktioner

-

Graviditet

Kategori A

Inga kända risker vid användning under graviditet.

Amning

Grupp I

Dimetikon passerar ej över i modersmjölk.

Trafik

Ej relevant.

Biverkningar

-

Överdosering

Toxicitet: Låg akut toxicitet, absorberas ej.

Farmakodynamik

Antifoam M (dimetikon, kolloidal kiseldioxid) utövar sin effekt lokalt i mag-tarmkanalen. Genom att minska ytspänningen hindrar Antifoam M skumbildning och påverkar gasblåsorna så att de brister. Vid spädbarnskolik uppnås full effekt först efter ett par dygns behandling.

Farmakokinetik

Antifoam M absorberas inte, effekten utövas lokalt i mag-tarmkanalen.

Prekliniska uppgifter

-

Innehåll

1 ml innehåller: Antifoam M 100 mg (motsvarande dimetikon 94 mg och kolloidal kiseldioxid till 100 mg).

Övriga innehållsämnen: Kaliumsorbat (E 202), metylparahydroxibensoat (E 218), etylparahydroxibensoat (E 214), glycerol, karmellosnatrium, glycerolmonostearat, polysorbat 60, citronsyra, vatten, renat.

Blandbarhet

-

Miljöpåverkan

Simetikon

Miljörisk: Risk för miljöpåverkan av dimetikon (Simetikon) kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Nedbrytning: Det kan inte uteslutas att dimetikon (Simetikon) är persistent, då data saknas.

Bioackumulering: Det kan inte uteslutas att dimetikon (Simetikon) kan bioackumuleras, då data saknas.

Hantering, hållbarhet och förvaring

Förvaras kallt eller svalt (+2°C - +15°C).

Flaskan kan förvaras i rumstemperatur under användningstiden, upp till en månad.

Förpackningsinformation

Minifom®
Orala droppar, emulsion 100 mg/ml Orala droppar, emulsion
30 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska
100 milliliter flaska, receptfri (fri prissättning), EF, Övriga förskrivare: sjuksköterska