Thomas Tängdén

Docent, överläkare, specialist i infektionsmedicin, Akademiska sjukhuset.

Har granskat följande kapitel: