Karin Lisspers

Specialist i allmänmedicin/docent, Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap enheten för allmänmedicin och preventivmedicin, Uppsala universitet

Har skrivit följande kapitel: