Joakim Larsson

Professor i miljöfarmakologi, Föreståndare för Centrum för antibiotikaresistensforskning, Göteborgs Universitet

Har granskat följande kapitel: