Eli Westerlund

Docent, överläkare, specialist i internmedicin och koagulationssjukdomar, VO internmedicin och infektion, Danderyds sjukhus, Institutionen för kliniska vetenskaper, Karolinska Institutet

Har granskat följande kapitel: