Anne Lindberg

Specialist i lungmedicin/professor, Lung- och Allergisektionen, Sunderby sjukhus Luleå samt Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet

Har skrivit följande kapitel: