Regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att uppdatera, förvalta och tillgängliggöra Läkemedelsboken. Arbetet beräknas vara klart i början av 2024. Texterna i Läkemedelsboken kommer att uppdateras och tillgängliggöras successivt när den nya webbplatsen har byggts. Innehållet på denna webbplats uppdateras därför inte.

Sökresultat

Innehåll
Läkemedel

Särskilda läkemedel

Helena Calles, Apotek Hjärtat, Solna

Definitioner

Med ”Särskilda läkemedel” avses narkotika, anabola steroider, erytropoietin, darbepoetin, androgener, somatropin och GH (tillväxthormon), dvs läkemedel där det finns risk för receptförfalskning. I Läkemedelsverkets receptföreskrifter, LVFS 2009:13 , finns en bilaga med läkemedel som klassas som ”Särskilda läkemedel”, se nedan.

Blanketten ”Recept för särskilda läkemedel” ska användas vid förskrivning av samtliga särskilda läkemedel. Vid förskrivning till djur används dock den vanliga blanketten för djur. Förutom djurägarens namn och personnummer ska, om möjligt, adressen anges.

Narkotiska läkemedel enligt förteckning II

Särskilda förskrivningsbestämmelser

Tabell 1. Narkotiska läkemedel för humant bruk enligt förteckning II, godkända och tillgängliga 2013-10-21

Abstral
Actiq
Concerta
Depolan
Dolcontin
Dolcontin Unotard
Durogesic
Elvanse
Equasym Depot
(flera fabrikat)
Mylan
Instanyl
Ketogan
Ketogan Novum
Leptanal
Matrifen
Medikinet
Metadon/Methadone
(flera fabrikat)
Morfin (flera fabrikat)
Morfin Epidural Meda
 

Meda
Morfin Special
Oramorph
Oxikodon/Oxycodone
(flera fabrikat)
OxyContin
OxyNorm
Palexia Depot
Palladon
Petidin Meda
Rapifen
Remifentanil (flera
fabrikat)
Ritalin
Ritalina
Sativex
Sufenta
Targiniq
Ultiva
Xyrem

Narkotiska läkemedel enligt förteckning II, se Tabell 1 .

 • 1. Ska ordineras med största försiktighet.
 • 2. Blanketten ”Recept för särskilda läkemedel” ska användas.
 • 3. Recept för särskilda läkemedel får inte förtryckas med läkemedelsnamn utan endast med arbetsplatskod, förskrivarkod samt andra uppgifter om förskrivaren.
 • 4. Patientens identitet ska bekräftas med
  signum i avsedd ruta.
 • 5. Patientens hela personnummer ska anges. Om personnummer inte kan anges ska födelsedatum anges i stället.
 • 6. Patientens adress ska om möjligt anges.
 • 7. Mängden ska anges med siffror och bokstäver.
 • 8. Styrkan ska anges med siffror och bokstäver.
 • 9. Receptet får endast förskrivas för ett uttag. Receptet kan dock skrivas för flera uttag om förskrivaren anger på receptet att det ska förvaras på ett särskilt angivet apotek (receptet får då bara expedieras på detta apotek) eller om det är ett licensläkemedel.
 • 10. Telefonrecept får endast användas undantagsvis i brådskande fall. Per telefon får endast följande läkemedelsformer ordineras: depåplåster (ej tandläkare), kapslar, pulver (ej tandläkare), rektioler (ej tandläkare), suppositorier eller tabletter, högst 5 avdelade doser.
 • 11. Förskrivningsrätten för narkotikaklassade läkemedel godkända för behandling av ADHD (godkända 2013-10-21: Concerta, Elvanse, Equasym Depot, Medikinet, Ritalin och Ritalina) är begränsad till läkare med specialistkompetens inom barn- och ungdomsneurologi med habilitering, barn- och ungdomspsykiatri, psykiatri och rättspsykiatri samt läkare med dispens från Läkemedelsverket (LVFS 2002:7) .
 • Förskrivningsrätten för metadon vid behandling av opioidberoende och narkotikaklassade läkemedel godkända för behandling av opioidberoende enligt förteckning II och III (godkända och tillgängliga 2013-10-21: Metadon Abcur, Metadon DnE, Metadon Nordic Drugs, Metadon Pharmadone och Methadone Martindale Pharma) är begränsad till läkare med specialistkompetens inom psykiatri verksamma vid sjukvårdsinrättningar inom beroendevården där läkemedelsassisterad underhållsbehandling ges eller läkare vid samma inrättning med delegation (LVFS 2004:15 ).

Narkotiska läkemedel enligt förteckning III

Kodein, tramadol och etylmorfin tillhör narkotikaförteckning III, men är undantagna narkotikabestämmelserna i LVFS 2009:13. Det innebär att recepten får förskrivas för flera uttag och det finns ingen mängdbegränsning på telefonrecept. Läkemedel innehållande kodein och tramadol är dock klassade som särskilda läkemedel varför förskrivningsreglerna för övriga särskilda läkemedel ska följas, se . Läkemedel innehållande etylmorfin är inte klassade som särskilda läkemedel och förskrivs på vanlig receptblankett.

Narkotiska läkemedel enligt förteckningarna IV och V

Särskilda förskrivningsbestämmelser

Tabell 2. Narkotiska läkemedel för humant bruk enligt förteckningarna IV och V, godkända och tillgängliga 2013-10-21

Alprazolam (flera
fabrikat)
Apodorm

Buccolam
norphine (flera fabri-
kat)
Diazepam Desitin
Dormicum
Edluar
Fenemal Recip
Halcion
Heminevrin
Iktorivil
Imovane
Ketalar
Lorazepam Orifarm
Modafinil Mylan
Midazolam (flera
fabrikat)
Modiodal
Mogadon
 

Norspan
Oxascand
Rivotril
Sobril
Stesolid
Stesolid novum
Stesolid Rektal Prefill
Stilnoct
Suboxone
Temesta
Temgesic
Xanor
Xanor Depot
Zolpidem (flera
fabrikat)
Zopiklon/Zopiclon/
Zopiclone (flera
fabrikat)

 

Narkotiska läkemedel enligt förteckningarna IV och V se Tabell 2.

 • 1. Ska ordineras med största försiktighet.
 • 2. Blanketten ”Recept för särskilda läkemedel” ska användas.
 • 3. Recept för särskilda läkemedel får inte förtryckas med läkemedelsnamn utan endast med arbetsplatskod, förskrivarkod samt andra uppgifter om förskrivaren.
 • 4. Patientens identitet ska bekräftas med signum i avsedd ruta.
 • 5. Patientens hela personnummer ska anges. Om personnummer inte kan anges ska födelsedatum anges i stället.
 • 6. Patientens adress ska om möjligt anges.
 • 7. Mängden ska anges med siffror och bokstäver.
 • 8. Styrkan ska anges med siffror och bokstäver.
 • 9. Recepten får förskrivas för flera uttag.
 • 10. Per telefon får minsta förpackning, dock  högst 30 avdelade doser, ordineras.
 • 11. Förskrivningsrätten för narkotikaklassade läkemedel godkända för behandling av opioidberoende enligt förteckning IV och V (godkända och tillgängliga 2013-10-21: Buprenorfin/Buprenorphine (flera fabrikat) och Suboxone) är begränsad till läkare med specialistkompetens inom psykiatri verksamma vid sjukvårdsinrättningar inom beroendevården där läkemedelsassisterad underhållsbehandling ges eller läkare vid samma inrättning med delegation (LVFS 2004:15).

Övriga särskilda läkemedel och läkemedel innehållande kodein och tramadol

Tabell 3. Övriga särskilda läkemedel och läkemedel innehållande kodein respektive tramadol, för humant bruk, godkända och tillgängliga 2013-10-21

ATC-kod

Läkemedel
 

Läkemedel innehållande kodein

M01A E51
 
Ardinex

N02A A59

Citodon
Citodon forte
Codalvonil
Panocod
Kodein Evolan
Treo Comp

N02B E51

Citodon minor

R05D A04

Kodein Recip

Läkemedel innehållande tramadol

N02A X02

Gemadol
Nobligan
Nobligan Retard
Tiparol
Tradolan
Tradolan Retard

(flera fabrikat)

Tramadol Retard
(flera fabrikat)

Läkemedel inom följande ATC-grupper

B03X A01
Erytro-
poietin
Binocrit
Eporatio,
Eprex
Neo-Recormon
Retacrit
B03X A02
Darbe-
poetin
Aranesp
G03B
Andro-
gener

Nebido
Testim
Testogel
Tostrex
Undestor
Testocaps

H01A C
Soma-
tropin, GH
 

Genotropin
Genotropin Mini
Quick
Humatrope
Increlex
Norditropin Nordi-
Flex
Norditropin Simp-
leXx

NutropinAq
Omnitrope
Saizen
Zomacton

Blanketten ”Recept för särskilda läkemedel” ska användas vid förskrivning av särskilda läkemedel, se Tabell 3. Förutom namn ska patientens hela personnummer och om möjligt adress anges. Om personnummer inte kan anges ska födelsedatum anges i stället. Läkemedlets styrka och mängd ska anges med både siffror och bokstäver.

Recept får förskrivas för flera uttag, med undantag för recept till djuranabola steroider och tillväxthormon.

Jävsdeklarationer för kapitlets författare kan erhållas via registrator@mpa.se. Enklast sker detta genom de förberedda mejlen nedan.