Visa meny

Sökresultat

Innehåll
Läkemedel

Nyheter

Nyhet! Reviderade kapitel - februari 2018

Reviderade versioner av följande kapitel finns nu tillgängliga:

Trevlig läsning önskar redaktionen!


Reviderat kapitel december 2017

Kapitlet Inflammatoriska tarmsjukdomar har nyligen publicerats i en reviderad version. Trevlig vinterläsning!


Reviderat kapitel november 2017

I november 2017 har en reviderad version av kapitlet Tarmkanalens funktionsrubbningar publicerats. Trevlig läsning!


Reviderat kapitel september 2017

Vi har publicerat en reviderad version av kapitlet Olagliga läkemedel och olämpliga självtester.

Kapitlet har nu utökats med information om självtester i och med att utbudet av olika typer av självtester har ökat markant på senare år.


Reviderade och uppdaterade kapitel juli 2017

Under försommaren har vi publicerat omarbetade versioner av följande kapitel:

Vi har också gjort smärre uppdateringar i kapitlen om Epilepsi, Sömnstörningar och Sjukdomar i manliga genitalia. Uppdaterad text kan visas i rött genom ett val under Inställningar i respektive kapitel.


Nya reviderade kapitel

Vi har nu även publicerat reviderade versioner av kapitlen Hudsjukdomar och Alkohol - riskbruk, skadligt bruk och beroende.

Trevlig vårläsning!


Reviderade kapitel 170328

I början av året har vi publicerat följande reviderade kapitel:


Detta innebär att versionerna av ovanstående kapitel i den tryckta boken LB 2014 inte längre är aktuella.

Trevlig läsning!


Reviderade kapitel 161220

Mot slutet av året har vi publicerat följande, reviderade kapitel:

Detta innebär att versionerna av ovanstående kapitel i den tryckta boken LB 2014 inte längre är aktuella.

Trevlig läsning!


Fler reviderade kapitel 161109

Nu har vi publicerat ytterligare några nyreviderade kapitel:


Detta innebär att versionerna av ovanstående kapitel i den tryckta boken LB 2014 inte längre är aktuella.

Trevlig läsning!


Reviderade kapitel 160930

Under september månad har vi publicerat fyra reviderade kapitel:

Detta innebär att versionerna av ovanstående kapitel i den tryckta boken LB 2014 inte längre är aktuella. Trevlig läsning!