Visa meny

Sökresultat

Innehåll
Läkemedel

Nyheter

Läkemedelsboken

Innehållet i Läkemedelsboken uppdateras inte sedan årsskiftet 2018/2019 och viss information kan därför vara inaktuell. För senaste information inom respektive terapiområde hänvisas till aktuella vårdprogram, behandlingsrekommendationer och nationella riktlinjer.


Ett nytt kapitel, som beskriver det generiska utbytet av läkemedel ur förskrivarens och farmaceutens synvinkel, finns nu tillgängligt:

Följande kapitel har genomgått större uppdateringar under 2018:

I kapitlen nedan har mindre uppdateringar gjorts:


Uppdaterade kapitel 2017

Följande kapitel har helt eller delvis uppdaterats under 2017: