Visa meny

Sökresultat

Innehåll
Läkemedel

Nyheter

Nya reviderade kapitel

Vi har nu även publicerat reviderade versioner av kapitlen Hudsjukdomar och Alkohol - riskbruk, skadligt bruk och beroende.

Trevlig vårläsning!


Reviderade kapitel 170328

I början av året har vi publicerat följande reviderade kapitel:


Detta innebär att versionerna av ovanstående kapitel i den tryckta boken LB 2014 inte längre är aktuella.

Trevlig läsning!


Reviderade kapitel 161220

Mot slutet av året har vi publicerat följande, reviderade kapitel:

Detta innebär att versionerna av ovanstående kapitel i den tryckta boken LB 2014 inte längre är aktuella.

Trevlig läsning!


Fler reviderade kapitel 161109

Nu har vi publicerat ytterligare några nyreviderade kapitel:


Detta innebär att versionerna av ovanstående kapitel i den tryckta boken LB 2014 inte längre är aktuella.

Trevlig läsning!


Reviderade kapitel 160930

Under september månad har vi publicerat fyra reviderade kapitel:

Detta innebär att versionerna av ovanstående kapitel i den tryckta boken LB 2014 inte längre är aktuella. Trevlig läsning!


Fler reviderade kapitel

Nu har vi publicerat fler nyreviderade kapitel på www.lakemedelsboken.se

Det gäller:


Detta innebär att versionerna av ovanstående kapitel i den tryckta boken LB 2014 inte längre är aktuella.


Reviderade kapitel 160701

Under den gångna veckan har tre nyreviderade kapitel publicerats på www.lakemedelsboken.se


Läkemedelsförmånerna har reviderats

Kapitlet Läkemedelsförmånerna har reviderats


Nytt kapitel - Skattning av njurfunktion

Den digitala versionen av Läkemedelsboken har fått ett värdefullt tillskott med det helt nyskrivna kapitlet Skattning av njurfunktion. Författare är professor Carl-Gustaf Elinder.


Ytterligare produktresuméer för extemporeläkemedel med rikslicens

Produktresuméer för följande extemporeläkemedel med rikslicens går att nå via Läkemedelsboken: