ATC-Rubriker

Lantankarbonat

ATC » Övrigt » Medel vid förgiftningar, överdoseringar m.m. » Medel vid förgiftningar, överdoseringar m.m. » Medel för behandling av hyperkalemi och hyperfosfatemi