ATC-Rubriker

Indometacin

ATC » Rörelseapparaten » Antiinflammatoriska och antireumatiska medel » Antiinflammatoriska och antireumatiska medel, icke-steroida » Ättiksyraderivat och närbesläktade substanser