ATC-Rubriker

Dexametason

ATC » Ögon och öron » Medel vid ögonsjukdomar » Antiinflammatoriska medel » Kortikosteroider

Dexametason

ATC » Systemiska hormonpreparat, exkl. könshormoner och insuliner » Kortikosteroider för systemiskt bruk » Kortikosteroider för systemiskt bruk » Glukokortikoider