ATC-Rubriker

Gentamicin

ATC » Antiinfektiva medel för systemiskt bruk » Antibakteriella medel för systemiskt bruk » Antibakteriella aminoglykosider » Övriga aminoglykosider