ATC-Rubriker

Montelukast

ATC » Andningsorgan » Medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar » Övriga systemiska medel för obstruktiva lungsjukdomar » Leukotrienreceptorantagonister