ATC-Rubriker

Salbutamol

ATC » Andningsorgan » Medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar » Adrenergika, inhalationer » Selektiva beta-2-stimulerande medel