ATC-Rubriker

Ipratropiumbromid

ATC » Andningsorgan » Medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar » Övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, inhalationer » Antikolinergika