ATC-Rubriker

Flutikason

ATC » Andningsorgan » Medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar » Övriga medel vid obstruktiva luftvägssjukdomar, inhalationer » Glukokortikoider

Flutikason

ATC » Andningsorgan » Medel vid nässjukdomar » Avsvällande och övriga medel för lokal behandling vid nässjukdomar » Kortikosteroider