ATC-Rubriker

Oximetazolin

ATC » Andningsorgan » Medel vid nässjukdomar » Avsvällande och övriga medel för lokal behandling vid nässjukdomar » Sympatomimetika