ATC-Rubriker

Buprenorfin

ATC » Nervsystemet » Övriga medel med verkan på nervsystemet » Medel vid behandling av beroendetillstånd » Medel vid opioidberoende

Buprenorfin

ATC » Nervsystemet » Analgetika » Opioider » Oripavinderivat