ATC-Rubriker

Nikotin

ATC » Nervsystemet » Övriga medel med verkan på nervsystemet » Medel vid behandling av beroendetillstånd » Medel vid nikotinberoende