ATC-Rubriker

Galantamin

ATC » Nervsystemet » Psykoanaleptika » Medel vid demenssjukdomar » Kolinesterashämmare