ATC-Rubriker

Metylfenidat

ATC » Nervsystemet » Psykoanaleptika » Psykostimulantia, medel vid ADHD och nootropika » Centralt verkande sympatomimetika