ATC-Rubriker

Moklobemid

ATC » Nervsystemet » Psykoanaleptika » Antidepressiva medel » MAO-hämmare, selektiva typ A hämmare