ATC-Rubriker

Escitalopram

ATC » Nervsystemet » Psykoanaleptika » Antidepressiva medel » Selektiva serotoninåterupptagshämmare