ATC-Rubriker

Sertralin

ATC » Nervsystemet » Psykoanaleptika » Antidepressiva medel » Selektiva serotoninåterupptagshämmare