ATC-Rubriker

Citalopram

ATC » Nervsystemet » Psykoanaleptika » Antidepressiva medel » Selektiva serotoninåterupptagshämmare