ATC-Rubriker

Olanzapin

ATC » Nervsystemet » Neuroleptika, lugnande medel och sömnmedel » Neuroleptika » Diazepiner, oxazepiner, tiazepiner och oxepiner