ATC-Rubriker

Zuklopentixol

ATC » Nervsystemet » Neuroleptika, lugnande medel och sömnmedel » Neuroleptika » Tioxantenderivat