ATC-Rubriker

Haloperidol

ATC » Nervsystemet » Neuroleptika, lugnande medel och sömnmedel » Neuroleptika » Butyrofenonderivat