ATC-Rubriker

Ibandronsyra

ATC » Rörelseapparaten » Medel för behandling av skelettsjukdomar » Medel som påverkar benvävnad och mineralisering » Bisfosfonater