ATC-Rubriker

Baklofen

ATC » Rörelseapparaten » Muskelavslappande medel » Muskelavslappande medel, centralt verkande » Övriga muskelavslappande medel, centralt verkande