ATC-Rubriker

Etoricoxib

ATC » Rörelseapparaten » Antiinflammatoriska och antireumatiska medel » Antiinflammatoriska och antireumatiska medel, icke-steroida » Coxiber