ATC-Rubriker

Naproxen

ATC » Rörelseapparaten » Antiinflammatoriska och antireumatiska medel » Antiinflammatoriska och antireumatiska medel, icke-steroida » Propionsyraderivat