ATC-Rubriker

Adalimumab

ATC » Tumörer och rubbningar i immunsystemet » Immunsuppressiva medel » Immunsuppressiva medel » Tumörnekrosfaktor alfa (TNF-) hämmare