ATC-Rubriker

Epirubicin

ATC » Tumörer och rubbningar i immunsystemet » Antineoplastiska medel » Cytotoxiska antibiotika och närbesläktade substanser » Antracykliner och närbesläktade substanser