ATC-Rubriker

Metotrexat

ATC » Tumörer och rubbningar i immunsystemet » Antineoplastiska medel » Antimetaboliter » Folsyraanaloger

Metotrexat

ATC » Tumörer och rubbningar i immunsystemet » Immunsuppressiva medel » Immunsuppressiva medel » Övriga immunsuppressiva medel