ATC-Rubriker

Tenofovirdisoproxil

ATC » Antiinfektiva medel för systemiskt bruk » Virushämmande medel för systemiskt bruk » Virushämmande medel, direktverkande » Nukleosider och nukleotider, hämmare av omvänt transkriptas