ATC-Rubriker

Valaciklovir

ATC » Antiinfektiva medel för systemiskt bruk » Virushämmande medel för systemiskt bruk » Virushämmande medel, direktverkande » Nukleosider och nukleotider, exkl. hämmare av omvänt transkriptas