ATC-Rubriker

Rifampicin

ATC » Antiinfektiva medel för systemiskt bruk » Medel mot mykobakterier » Medel för behandling av tuberkulos » Antibiotika