ATC-Rubriker

Linezolid

ATC » Antiinfektiva medel för systemiskt bruk » Antibakteriella medel för systemiskt bruk » Övriga antibakteriella medel » Övriga antibakteriella medel