ATC-Rubriker

Moxifloxacin

ATC » Antiinfektiva medel för systemiskt bruk » Antibakteriella medel för systemiskt bruk » Antibakteriella kinolonderivat » Fluorokinoloner