ATC-Rubriker

Levofloxacin

ATC » Antiinfektiva medel för systemiskt bruk » Antibakteriella medel för systemiskt bruk » Antibakteriella kinolonderivat » Fluorokinoloner