ATC-Rubriker

Klaritromycin

ATC » Antiinfektiva medel för systemiskt bruk » Antibakteriella medel för systemiskt bruk » Makrolider, linkosamider och streptograminer » Makrolider