ATC-Rubriker

Meropenem

ATC » Antiinfektiva medel för systemiskt bruk » Antibakteriella medel för systemiskt bruk » Övriga antibakteriella betalaktamer » Karbapenemer