ATC-Rubriker

Ceftriaxon

ATC » Antiinfektiva medel för systemiskt bruk » Antibakteriella medel för systemiskt bruk » Övriga antibakteriella betalaktamer » Cefalosporiner, tredje generationen